Proč Bůh nemůže být profesorem:

 1. Má jenom jednu známou publikaci.
 2. Ta je v hebrejštině.
 3. Nejsou v ní odkazy na prameny.
 4. Nebyla publikována v žádném časopise.
 5. Mnozí pochybují, že jí napsal sám.
 6. Je nutno přiznat, že je známá po celém světě, ale co dělal potom?
 7. Jeho schopnost týmové práce je velmi omezená.
 8. Ostatním se nepodařilo zopakovat jeho experimenty.
 9. Nepožádal etickou komisi o souhlas s experimentováním na lidech.
 10. Když se mu jeden pokus nevydařil, pokusil se zahladit stopy utopením pokusných objektů.
 11. Jedince, kteří se nezachovali podle očekávání vyřadil z pokusného souboru.
 12. Nechodil na přednášky, jenom vzkázal studentům, co si mají prostudovat.
 13. Nechal za sebe učit svého syna.
 14. První dva studenty vyhodil, protože se něco naučili.
 15. I když má jen 10 požadavků, většina studentů u zkoušky propadne.
 16. Konzultace poskytuje velice zřídka, a to ještě na vrcholku hory.