Pamflet na Mirka Dušína

Ó časy, ó mravy, někdo to přece už musí říct, i kdyby měly padat modly! Jak dlouho jej ještě strpíme na pidestalu národního hrdiny? Jej, strůjce statisíců nejčernějších dětských traumat, přetvařujícího se, podlého a úlisného Mirka Dušína!

Spočítal někdy někdo všechny deprese v duších dětí, pramenící z domnělé Dušínovy dokonalosti? Hle, nešťastnému dítěti uklouzne jediné, takřka nevinné, jen lehce hrubé slovo – a hned na něj dolehne strašná tíže vědomí: „Už NIKDY nebudu jako Mirek Dušín, ten přece nikdy v životě neřekl sprosté slovo!!!“

A jaká je přitom pravda o údajném vzoru všech hochů? Můžete si ji ověřit na každé stránce komiksu:

Kolikrát jsem se jen, zdeformován záludným příběhem „Nepijte na ovoce“, po snědení pomeranče jakožto školní svačinky a následném bezmyšlenkovitém napití se, třásl strachem, čekaje každou chvíli pomalou a bolestivou smrt v křečích!

Až nedávno jsem dokázal setřást trauma, které ve mně nechvalně známá postava Mirka Dušína vyvolávala. Děkuji za to svému kamarádovi a jeho památné větě: „Ty seš ale hajzl, Dušíne!!!“